Lý Thường Kiệt (P.10): Tái chiếm Như Nguyệt, đồng quy vu tận