Lý Thường Kiệt (P12): Công thành thân thoái, khúc tráng ca cuối cùng