Lý Thường Kiệt (P11): Dĩ dật đãi lao, chiến lược toàn thắng