Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Mọi người đều múa với cả tâm hồn của họ’: Cựu nghệ sĩ múa ba lê tán thưởng Shen Yun