Một cặp vợ chồng tận tâm nhận nuôi 127 trẻ em bất hạnh