Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một chuyên gia vận hành: Sự ưu mỹ của Shen Yun ‘không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được’