Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một khán giả tại nhà hát Minnesota thổ lộ: ‘Shen Yun là một trải nghiệm khiến tôi vô cùng xúc động’