Một ngày sau khi 8 người bị bắn thiệt mạng tại nhà ở Utah, Tòa Bạch Ốc thúc đẩy các hành động kiểm soát súng ‘lịch sử’