Một ngày trong đời của sinh viên tại Viện Mỹ thuật Hàn lâm Pháp thế kỷ 19