Một nghệ sĩ: Shen Yun kết hợp Văn hóa, Vũ đạo, Âm nhạc để trao cho nhân loại ‘Một niềm hy vọng mới’