Một người đàn ông ở New York bị bỏ tù vì âm mưu đánh cắp bí mật thương mại cho Trung Quốc