Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một nhạc sĩ thốt lên: Âm nhạc Shen Yun thật tuyệt vời