Những người nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) dự kiến ​​sẽ nhận được khoản thanh toán đầu tiên trong hai khoản thanh toán cho tháng Chín bắt đầu từ tuần này (29/08-04/09).

Thông thường các khoản thanh toán SSI được phát hàng tháng, nhưng tháng Chín là một trong ba tháng trong năm 2022 có các khoản thanh toán được phát hành hai lần một tháng, theo lịch trình của Sở An sinh Xã hội. Một số người sẽ nhận được khoản thanh toán lên tới 841 USD hôm 01/09 và hôm 30/09, có nghĩa là 1,682 USD sẽ được chi trong tháng này.

Lịch thanh toán này là do tính kỹ thuật vì một số tháng bắt đầu vào Chủ Nhật. Ba tháng trong năm 2022 đã hoặc sẽ chi cho người nhận SSI khoản thanh toán hai lần một tháng là tháng Tư, tháng Chín, và tháng 12.

Tuy nhiên, theo lịch trình thì điều đó không có nghĩa là một người sẽ nhận được nhiều khoản thanh toán hơn. Khoản thanh toán SSI được gửi hôm 30/09 sẽ thay thế khoản thanh toán sẽ được gửi hôm 01/10, có nghĩa là sẽ không có chi phiếu SSI nào được phát hành vào tháng 10.

Lịch trình này cho thấy rằng hai khoản thanh toán cũng sẽ được thực hiện vào tháng 12/2022. Một khoản sẽ vào tài khoản hôm 01/12 và một khoản sẽ vào tài khoản hôm 30/12. Trước đó trong năm, hai chi phiếu đã được gửi vào tháng Tư.

Hiện tại, theo trang web An sinh Xã hội, số tiền liên bang tối đa cho năm 2022 là 841 USD cho một cá nhân đủ điều kiện, 1,261 USD cho một cá nhân đủ điều kiện với vợ/chồng đủ điều kiện và 421 USD cho một người thiết yếu mỗi tháng. “Cá nhân thiết yếu” được chính phủ định nghĩa là một cá nhân sống với người nhận SSI và cung cấp dịch vụ chăm sóc cho họ.

Theo chính phủ liên bang, các khoản thanh toán SSI được thực hiện cho những người từ 65 tuổi trở lên không bị khuyết tật đáp ứng đủ điều kiện tài chính, và được thiết kế để cung cấp “các khoản thanh toán hàng tháng cho người lớn và trẻ em khuyết tật hoặc người mù có thu nhập và nguồn lực dưới các giới hạn tài chính cụ thể.”

Mặc dù được Sở An sinh Xã hội điều hành, nhưng SSI — được cơ quan này mô tả là “chương trình phúc lợi lớn nhất của quốc gia” — là do các loại thuế chung tài trợ. Các loại thuế tài trợ cho An sinh Xã hội là các loại thuế riêng biệt.

Số tiền chính xác hàng tháng mà người dân nhận được từ chương trình này dựa trên cuộc sống mưu sinh, thu nhập, và các yếu tố khác. Số tiền SSI tối đa cũng thay đổi dựa trên các điều chỉnh về chi phí sinh hoạt, với tỷ lệ của năm 2022 là 5.9%.

Một báo cáo gần đây từ Trung tâm Chính sách J.P. Morgan Chase & Co. cho biết cần có cải cách rộng rãi đối với chương trình SSI, bao gồm cập nhật về giới hạn tài sản và thu nhập.

“Cấu trúc hiện tại của chương trình SSI đặt những người khuyết tật làm việc vào nguy cơ mất an ninh kinh tế,” báo cáo kể trên cho biết. “Một chương trình SSI được cải cách sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng cơ hội kinh tế và khả năng di chuyển cho người khuyết tật.”


Jack Phillips
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jack Phillips là một phóng viên cao cấp của The Epoch Times tại New York. Ông chuyên về tin tức thời sự.
Tịnh Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times 
Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn