Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một Phó Chủ tịch Đại học Y khoa: Shen Yun dạy về ‘Các giá trị chiến lược lâu dài’