Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một Phó Giám đốc thốt lên sau khi xem Shen Yun: ‘Thật là phi thường’