(Một vài) lý giải về các quan điểm tài chính của Bắc Kinh