Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một vị giám đốc sáng tạo: Shen Yun cho thấy ‘một thời kỳ phục hưng đang đến sau tất cả sự phá hủy này’