Mưa lớn khiến 60 mỏ than của Trung Quốc phải đóng cửa trong bối cảnh khủng hoảng điện