Mỹ cho nhập 2 triệu lon sữa bột từ Anh, cho phép Abbott xuất xưởng 300,000 lon đặc biệt