Mỹ và Đài Loan bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về Eo biển Đài Loan