Năm 2023: Năm của phi cơ không người lái hay năm của xe tăng?