Nam Hàn: Số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt bất chấp tỷ lệ chích ngừa gần 90%