Ông Navarro: Bầu cử giữa kỳ sẽ là cuộc đối đầu giữa ‘RINO’ và các thành viên Đảng Cộng Hòa ‘Trump’