Thành phần ‘có vai vế’ và phe liên minh ủng hộ ‘nước Mỹ trước tiên’ trong Đảng Cộng Hòa – Phần 1