Nền kinh tế Lebanon nhanh chóng sụp đổ trong bối cảnh siêu lạm phát, mất điện