New York: Các quan chức thành phố hứa sẽ giúp đỡ các trường học bị ảnh hưởng bởi vụ cháy kinh hoàng