New York: Hàng ngàn người tụ tập tại ‘Cuộc diễn hành Tự do’ để phản đối giấy thông hành vaccine