Ngân hàng đầu tư nâng dự báo giá dầu mỏ, Bank of America dự báo 140 USD/Thùng