Nghệ thuật tạo ấn tượng ban đầu giúp những mối quan hệ mới mẻ trở nên khăng khít