Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sĩ Quốc hội Úc: ‘Thông điệp mạnh mẽ’ của Shen Yun là ‘suối mát nuôi dưỡng tâm hồn’