Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị sĩ Tây Ban Nha: Shen Yun cho thấy tầm quan trọng sống còn của tự do tôn giáo