Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nghị viên Anh ấn tượng với năng lượng, màu sắc, và những động tác vũ đạo của Shen Yun