Ngũ Giác Đài đáp lại việc từ chối lệnh chích ngừa của lực lượng vệ binh quốc gia Oklahoma