Ngũ Giác Đài: Trung Quốc là bên hưởng lợi chính từ các nỗ lực nghiên cứu kỹ thuật của Hoa Kỳ