Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Người dẫn chương trình truyền hình cảm thấy được ban cho sức mạnh nhờ thông điệp của Shen Yun