Người dân Trung Quốc: Huyện nông thôn có hơn 1,000 người tử vong trong đợt bùng phát mới đây