Người đứng đầu OPEC cảnh báo: Thiếu đầu tư vào dầu mỏ đến mức ‘nguy hiểm’ có thể đẩy giá lên 100 USD

Đến năm 2030, nửa tỷ người có thể di cư đến các thành phố trên khắp thế giới, đẩy nhu cầu năng lượng tăng cao.