Người tổ chức đoàn xe tải Hoa Kỳ: ‘Chúng tôi thận trọng’ để tránh bị dẹp tan