Tài xế xe tải Mỹ trong ‘Đoàn Xe Của Người Dân’ chuẩn bị đi từ California đến Hoa Thịnh Đốn