Nguồn cung cấp lương thực thế giới gặp rủi ro khi Nga rút khỏi thỏa thuận Biển Đen