Nhà đầu tư tỷ phú cảnh báo hãy ‘rất thận trọng khi đầu tư vào Trung Quốc’ trước lo ngại về cuộc đàn áp tư bản