Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà lập pháp Canada: Shen Yun ‘mang lại cảm giác tốt đẹp’ sau những hạn chế vì đại dịch