Nhà lập pháp xác nhận: Trung Quốc hiện có nhiều bệ phóng hỏa tiễn ICBM hơn Hoa Kỳ