TT Biden: ‘Nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền của chúng ta, thì chúng ta sẽ hành động’