Tách rời khỏi Trung Quốc không dễ dàng như vậy

Cả Hoa Thịnh Đốn và các doanh nghiệp Mỹ đều muốn ít nhất là tách rời khỏi kinh tế Trung Quốc, nhưng con đường này khó khăn hơn chúng ta tưởng.