Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà quản lý tài sản tư nhân: Shen Yun là một sự ‘khắc họa vĩ đại về nền văn hóa Trung Hoa’