Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nhà sản xuất phim chia sẻ: Shen Yun lan tỏa nền văn hóa, ‘thực sự giúp trí óc của quý vị vận hành ở chuẩn mực cao hơn’