Nhà soạn nhạc ca ngợi tính nghệ thuật và niềm đam mê của Shen Yun: ‘Mắt tôi rưng rưng suốt chương trình’