Nhà ủng hộ nhân quyền kêu gọi cộng đồng y tế nhận ra tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ