Nhân viên dược phẩm bị sa thải giải thích lý do không chích vaccine COVID-19